Domácí péče je nedílnou součástí moderního systému zdravotní a sociální péče. Představuje humánní, efektivní a individuální formu péče poskytovanou pacientovi doma v jeho sociálním prostředí. Jedná se o kvalitní, možná i nadstandardní péči poskytovanou multidisciplinárním týmem zdravotnických pracovníků. Vždy je poskytována kvalitní ošetřovatelská péče, zaměřená na pacienta, na jeho zdraví a pohodu. Péče je poskytována odborně, kvalitně a s respektem k lidským právům.

Poskytujeme domácí zdravotní péči včetně rehabilitace u pacientů v jejich domácím prostředí.
Domácí zdravotní péče je určena pacientům všech diagnostických skupin bez rozdílu věku, pohlaví a národnosti, kteří jsou plně či částečně závislí na odborné a kvalifikované zdravotní péči. Poskytujeme jak krátkodobou zdravotní péči v rekonvalescenci po akutních výkonech či úrazech, ale i dlouhodobou zdravotní péči u chronicky nemocných pacientů a pacientům v terminálním stádiu života.

Kdo ordinuje domácí zdravotní péči?

  • Ošetřující lékař v nemocnici (při propuštění pacienta z hospitalizace na dobu 14dnů)
  • Registrující praktický lékař

Cílem domácí péče je respektovat integritu lidské bytosti se svým vlastním sociálním prostředí – s domovem, poskytování kvalitní komplexní domácí péče.

Komplexní domácí péče Naděje je dostupná pacientům 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Zdravotní personál se ke klientům dopravuje osobními automobily a je schopen okamžitě reagovat na požadavky zajištění domácí zdravotní péče.

Bližší informace o rozsahu nabízených služeb: