Litoměřické pracoviště zajišťuje zdravotní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí pacienta převážně v celém regionu bývalého okresu Litoměřice. Můžeme zde nabídnout jak ošetřovatelskou péči, poskytovanou kvalifikovanými zdravotními sestrami, tak  i  péči rehabilitační, poskytovanou fyzioterapeutem.

Pracoviště také nabízí možnost využít půjčovnu kompenzačních pomůcek na krátkodobou nebo dlouhodobou výpůjčku zdravotních a kompenzačních pomůcek.
Nabízíme také provázanou spolupráci se sociálními službami spolku OPORA a v neposlední řadě i zprostředkujeme možnost využít pobytových zařízení Svět pro seniory v obcích Krabčice pod Řípem a Nížebohy v blízkosti města Roudnice nad Labem.

Kontakt:

Pracoviště Litoměřice
vedoucí sestra – Bc. Renata Grežová
Kratochvílova 2569
413 01 Roudnice nad Labem
tel: 777 588 881
e-mail: roudnice@kdpnadeje.cz