Pracoviště Kladno, se sídlem ve Slaném, poskytuje např. ošetřovatelskou rehabilitaci, převazy, odběry, ošetření stomií, cévkování, podání infuzí apod.  v domácím prostředí klienta ve Slaném a v jeho okolí, dále péči rehabilitační, poskytovanou fyzioterapeutem. Péče je zajištěna na základně ordinace ošetřujícího lékaře kvalifikovanými zdravotními sestrami. Dostupnost naší péče je 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Na našem pracovišti si lze  zapůjčit i kompenzační pomůcky jako např. mechanické vozíky, toaletní vozíky, chodítka apod.

Kontakt:

Pracoviště Kladno
vedoucí sestra – Gabriela Medonosová
Kynského 117
274 01 Slaný
tel: 777 588 886
e-mail: kladno@kdpnadeje.cz