Teplice

Komplexní domácí péči poskytujeme v Teplicích a jeho okolí, včetně malých vesnic v okruhu 25 km. Naše pracoviště sídlí v přízemí Teplické polikliniky, přesněji v komerční zóně. Dostupnost naší péče je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kterou poskytují kvalifikované sestry zkušené v oblasti komplexní zdravotnické péče v domácím prostředí.

Navazujeme na zdravotní péči o pacienta, který ukončí pobyt v nemocnici, tak i na doporučení praktického lékaře. V obou případech je indikovaná péče plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Náš tým poskytuje širokou škálu zdravotních výkonů, mezi které řadíme: odběry biologického materiálu (krev, moč), aplikace injekcí a infúzí, ošetřování stomií, rehabilitační ošetřování, ošetřování defektů, které máme možnost konzultovat v ambulanci hojení ran Teplické nemocnice, a jiné dle ordinací lékařů.

Nedílnou součástí domácí péče je i edukace (nácvik) samotného pacienta včetně příslušníků rodiny, což následně vede k návratu či zlepšení zdravotního stavu a soběstačnosti pacienta.

Prostřednictvím našeho pracoviště máme možnost zapůjčit našim pacientům zdravotnické pomůcky k ulehčení vykonání každodenních činností.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Kontakt:

Pracoviště Teplice
vedoucí sestra – Zlatuše Masárová
U Nemocnice 3064
415 01 Teplice
tel: 773 784 384
e-mail: teplice@kdpnadeje.cz