Komplexní domácí péče NADĚJE s.r.o. vznikla v roce 1995 v Roudnici nad Labem. Podnětem k založení byla tehdy nová skutečnost, že se i u nás začal po roce 1989 rozvíjet po vzoru ostatních kulturně vyspělých států tato forma poskytování zdravotní péče a postupně se rozšiřuje v povědomí většiny laické i zdravotnické veřejnosti. Naším cílem je umožnit občanům, pokud si to přejí a pokud to jejich zdravotní stav dovolí, léčbu ve vlastním sociálním prostředí.

Naše nestátní zdravotnické zařízení postupem času rozšířilo svoji působnost i na území Ústeckého, Libereckého i Středočeského kraje a na území Prahy. Dnes se řadí mezi velké organizace. Svoji činnost řídí z několika pracovišť, počtem zaměstnaných kvalifikovaných zdravotních sester se řadí mezi největší svého druhu v ČR. Z řad pracovníků byl iniciován i vznik spolku OPORA, které se zaměřuje na poskytování služeb sociálního charakteru, které nelze hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění.