Domácí zdravotní péče představuje zvláštní formu ambulantní péče poskytovanou pacientovi na základě indikace praktických lékařů, či lékařů propouštějící pacienty z hospitalizace.

Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům všech diagnostických skupin bez rozdílu věku, pohlaví a národnosti, kteří jsou z důvodu změn zdravotního či duševního stavu plně či částečně závislí na odborné a kvalifikované zdravotní péči.

Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Domácí zdravotní péče zajišťuje široké spektrum zdravotních výkonů, jako je například rehabilitační ošetřování, aplikace všech forem injekcí a léků, ošetřování stomií, defektů, ošetřování pacientů s peritoneální dialýzou, s permanentní močovou katetrizací, aplikací infuzní terapie a jiné, dle indikace lékaře. Nedílnou součástí je i péče o pacienty v terminálním stádiu života.

Při poskytování našich služeb klademe velký důraz na individuální potřeby našich pacientů a kontakt s rodinou, příbuznými a jejich přáteli. Snažíme se pomoci našim pacientům překonat obavy z nemoci, kterou jim přináší zhoršení jejich zdravotního stavu a tím i schopnost postarat se sám o sebe. Poskytováním zdravotní péče v domácím prostředí oddalujeme či zkracujeme dobu hospitalizace pacientů.

Tým pracovníků se skládá z kvalifikovaných sester, které poskytují odbornou péči pacientům všech diagnostických skupin. Určující je zdravotní stav nemocného a potřebnost péče. Péče je poskytována nejen pacientům, kteří vyžadují pouze krátkodobou zdravotní péči v rekonvalescenci po akutních výkonech či úrazech, ale i chronicky nemocným a pacientům v terminálním stádiu života. Preferujeme holistický přístup k pacientovi a snažíme se do péče zapojit i rodinné příslušníky.

Domácí zdravotní péče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V rámci zdravotní péče zajišťujeme tyto výkony:

 • kontrola zdravotního stavu
 • odběry krve
 • ošetření stomií
 • ošetření a výměna permanentních katetrů
 • převazy ran a jiných defektů
 • vertikalizace do sedu i stoje
 • klyzma, výplachy i laváže
 • aplikace injekcí, infuzí
 • nácvik užívání protetických pomůcek
 • cvičení ke zvýšení rozsahu pohybu
 • kondiční cvičení
 • nácvik chůze
 • edukace pacienta a jeho rodiny

a další výkony dle ordinace lékaře.