Poskytujeme domácí ošetřovatelskou péči v sociálním prostředí (doma) v regionu Ústí nad Labem, Děčín a okolí. Řadíme se mezi jednoho z největších poskytovatelů domácí zdravotní péče v rámci Ústeckého kraje. Spolupracujeme například s týmy pracovníků KZ, a.s. nemocnice Ústí nad Labem, Děčín a dalšími zdravotnickými zařízeními.

Zdravotní péči poskytuje tým kvalifikovaných, odborných zdravotních sester.

Naším cílem je co nejdříve dosáhnout soběstačnosti pacienta, zapojit rodinné příslušníky, blízké i pacienta do týmu agentury domácí péče. Zdravotní péči poskytujeme na základě ordinací praktických lékařů či lékařů propouštějící pacienty z nemocničního prostředí – hospitalizace. Tato péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Pracujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Co poskytujeme?  Např. aplikace injekcí – jakoukoliv formou, aplikujeme infúze, ošetřujeme defekty, rehabilitujeme, edukujeme (nacvičujeme) pacienty i rodinné příslušníky v ošetřovatelských činnostech, ošetřujeme stomie, podáváme léky jakoukoliv formou, provádíme odběry biologického materiálu, pečuje o pacienty v terminálním stádiu života a další činnosti dle ordinací lékaře.

V rámci komplexnosti služeb spolupracujeme se spolkem OPORA , který poskytuje sociální služby a provozuje půjčovnu zdravotních pomůcek.

Kontakt:

Pracoviště Ústí nad Labem
vedoucí sestra – Bc. Marcela Myšáková
budova GRAND, 4. patro číslo dveří 532
Velká Hradební 2
400 01 Ústí nad Labem
tel: 777 588 882
e-mail: usti@kdpnadeje.cz